ד"ר יוסי בן דב, בוגר מחזור מ"ט (1968) הוא מנהלו הכללי השביעי של בית הספר

 

בוגרים לפי מחזורים

שמות הבוגרים בעת סיום לימודיהם בבית הספר, לפי מחזור ושנת סיום.

תוכלו לצפות בפרופיל של בוגרים שנרשמו לאתר ע"י לחיצה על שמם, המודגש ברשימה.

נשמח לקבל הערות ותיקונים לשמות המופיעים ברשימות, לכתובת develop@reali.org.il.


בחר מחזור:

רשימת בוגרי מחזור מט (1968) – לפי שם בעת סיום הלימודים
אביבי טליהאביעד דבורה
אבירי חייםאגרנט מיכל
אדלר ג'וןאדרס איתן
אהרונסון רןאופנהיים חנה
אזובי דפנהאידלמן אורי
אליוב אביגדוראמתין ליאורה
אנג'ל אהודאנגל דניאלה
אנגלרד רוניתאנטונובסקי מנחם
אציל אריאלארגון יאיר
ארדון אסנתארנון דורית
ארנון רותארצי יאיר
אשכנזי דניאלאשפיז דוד
באר אלכסנדר בוטון עדינה
ביוק בנימיןביטר שושנה
ביכלר שרהביליק רוני
בלומנפלד דודבן-דב דניאל
בן-דב יוסףבן-דב ראובן
בנדר דפנהבנטל ענת
בן-פרץ יעלבק רפאל
בקר גדעוןבר בלהה
ברגמן יוסףברגמן עדנה
ברוכשטיין מנשהברזילי מנשה
ברזניוק יצחקברימברג שושנה
ברקר פלטיאלגביש דורון
גבעון משהגבעוני רות
גברט רפאלגבריאלי נעם
גבריאלי עדנהגהורזם מרים
גוטליב אריאלהגולד ישראל
גולדברג גיוראגולדהמר אברהם
גולדשטיין דוריתגולדשטיין חנוך
גולדשטיין נוריתגולן יונתן
גולן עודדגוראל נעה
גיא אילןגינסברג גילה
גיפס דניאלגלבוע נורית
גלייט דורוןגלינרט דניאל
גלעד אילגניס אליעזר
גראוברד צביגרובר יצחק
גרוס יהודהגרוסמן יעקב
גרושקה שלמהגרייצר שמעון
גרינברג יוסףגרינשטיין בנימין
גרשגורן זאבגרשוני יונתן
גתאי (וינרויב) עמוסדביר גד
דגוני אילנהדוד (דוידוב) עליזה
דימנט רוניתדננברג צפורה
דקל גיוראדרנגר בנימין
האואר ראובןהברמן שרה
הולצמן אליעזרהורוביץ חוה
הורן חיההזרחי אברהם
הימלפרב משההירט רחל
המבורג אליעזרהמר אריה
הראל שרההרי אליעזר
הרלינג רחלהרפז (ראוכברגר) יאיר
הרץ לאההרצברג דורי
הררי פנחסהרשקוביץ זליג
ווילר גדעוןוולפוביץ אהוד
וייס אברהםוילינגר דורית
וילף דוריתוינגרטן אריה
ויסמן ליליתוירטהיים עיינה
וכס יואבולצמן דליה
ולצקי חנהונגר אבי
וקסלר נחמהורדי גדעון
זהבי חנהזודקביץ אורה
ז'ורנה יצחקזיבלט אילת
זילברג מריםזילברשטיין פסח
זינגר ברוךזיסקינד עודד
זיסרמן בועזזיף בנימין
חביון גיוראחיבובסקי רות
חנחוביץ דניאלהחסידוב יחזקאל
חרמ"ץ יששכרטוכמן אליהו
טיקוצקי ליאורהטלנברג דניאלה
טלר ירוחםטנצמן מיכאל
ידיד-הלוי רןיונגמן אלינוער
יניב גרשוןיניב מנוס
ינקוביץ משהיעקובוביץ מרגלית
יעקובסון עופרישראל יצחק
ישראלי רותכהן אליעזר
כהן זאבכספי אהוד
כספי ישראללאונציני רונה
לב איתןלהמן אילנה
לוי דןלוי דן
לוין צפורהלוין רונית
לומברוזו ראובןלונברג עמוס
לונץ מנחםליבוביץ ברוך
ליבוביץ יעקבליזרוביץ אבינועם
ליכטנשטיין אמירלינדהיימר אהרון
ליפשיץ אברהםליפשיץ יעקב
ליקבורניק רוניתלנדאו יעקב
לסקה מיכלמאיר גד
מאירוביץ דוריתמדר ראובן
מוריצקי רוניתמושין אורי
מזר דןמזרחי מנשה
מייל יעקבמילר אלי
מילשטיין יגאלמימון נפתלי
מימון רותמלצ'ט עדנה
מנצ'יקובסקי יורםמסלובטי איתן
מרחב צבינובומיאסט חנה
נוימן רבקהסבג שמואל
סגל מיכאלהסוכר פרץ
סטורלזי דורוןסלע יעקב
סן מלכהסנדובסקי חוה
ספקטור שושנהעמית (קורמן) נטע
עמית אריהפוגל חנה
פוטשניק אסתרפורר יעקב
פז ראובןפטר זאב
פיין נחמהפיין שי
פינקלשטיין איתןפינקלשטיין יורם
פירסט צביפישר מיכאל
פל ירוןפלדהמר טוביתה
פלטאו ישיפלנבאום יהודה
פלשנר מיכאלפסובסקי דלען
פסטרנק עמוספרומן מרים
פריד נעמיפרידמן חביבה
פרידמן יעלפרידמן יפה
פרלמן אירית פרנקו יוספה
פרנקל בתיהפרת אלון
צדיק יורםצדר נפתלי
צוקרמן נאוהצורף נעמי
ציגלניק בן-ציוןצימרמן אירית
ציסר נאוהצנגן יוחנן
צ'רנוב ארבלקאודרס זהבה
קבטר יעקבקובר אבי
קוזיס דבקוטל נעמי
קולט משהקורנוסר תמר
קורנרייך יצחקקורץ אלכסנדר
קורקין יצחקקושניר צביה
קיפר עמנואלקירשנבאום מיכל
קליין אברהםקליין נפתלי
קליין שושנהקלקשטיין דוד
קמחי יחיאלקמינציק יהודה
קנת יוסףקן-תור צבי
קסטלר עפרהקפלן יוכבד
קרוא אהרוןקרויז רחל
קריא חנהקרמר משה
קרסו זיוהקרשנר דוד
קשטן אסףרביב גנית
רובינשטיין איתןרובינשטיין דבורה
רובינשטיין לביאהרוהטין דורון
רוזנוין אבירוזנמן רונן
רוט ניצהרוטמן משה
רוטמן צבירוטנברג אבישי
רוטשטיין יעקברון מאירה
רונן אברהםרטיג דוד
רייך עליזהרכטמן משה
רכטר אברהםרכס מרים
רפפורט יהושערפפורט מרים
רש חנהשהם מיכאל
שוסטק חנהשורץ אהוד
שורץ חייםשורץ צבי
שחר עקיבאשטייגביגל אליעזר
שטיינהרדט נעמהשינבך אברהם
שינינגר אורישכטר מלכה
שכטר תמרשכנר צבי
שמילוביץ ברוךשפט חדוה
שפיצגלס מיכאלשפיר חיים
שפירא אביעדשפירא בלה
שפר אריהשפר חיים
שפר רבקהשקדי דן
שרמן רחלששינסקי מאיה
תבורי בועז