גם עזר וייצמן, נשיא המדינה לשעבר, נמנה עם בוגרי בית הספר.
 

 

בוגרים זוכי פרס ישראל

מאז החלו לחלק את פרס ישראל בשנת 1953, זכו בו 41 מנהלים, מורים ובוגרים של בית הספר הריאלי העברי בחיפה.

 

  שם מלא תיאור תחום שנה
1 ארתור בירם מייסד, מנהל ומורה חינוך תשי"ד 1954
2 יחזקאל קויפמן מורה מדעי היהדות תשי"ח 1958
3 יהודה בורלא מורה ספרות יפה תשכ"א 1961
4 יוסף בנטואיץ מנהל ומורה חינוך תשכ"ב 1962
5 עקיבא ארנסט סימון מורה חינוך תשכ"ז 1967
6 דוד איילון (נישטדט) בוגר מחזור י"ג (1932) מדעי הרוח תשל"ב 1972
7 אריה דבורצקי בוגר מחזור י"ד (1933) מדעים מדוייקים תשל"ג 1973
8 מאיר יעקב קיסטר מורה בלשנות ערבית ומזרחנות תשמ"א 1981
9 זאב וילנאי מורה הקניית ידיעת הארץ ואהבתה תשמ"ב 1982
10 רות ברנשטטר-עמירן בוגרת מחזור י"ד (1933) חקר ארץ ישראל תשמ"ב 1982
11 דוד ארליך (ארליק) בוגר מחזור ט' (1928) מדעי החיים תשנ"ב 1992
12 חוה לצרוס יפה מורה ובוגרת מחזור כ"ט (1948) חקר ההסטוריה תשנ"ג 1993
13 יהושפט הרכבי בוגר מחזור כ' (1939) חקר מדע המדינה תשנ"ג 1993
14 מיכאל ברונו בוגר מחזור ל"א (1950) חקר הכלכלה תשנ"ד 1994
15 מיכאל רבין בוגר מחזור כ"ט (1948) חקר מדעי המחשב תשנ"ה 1995
16 אהוד מנור בוגר מחזור מ' (1959) הזמר העברי תשנ"ח 1998
17 בצלאל נרקיס מורה חקר תולדות האומנות תשנ"ט 1999
18 שאול שקד בוגר מחזור ל"ב (1951) חקר הבלשנות תש"ס 2000
19 ירמיהו יובל בוגר מחזור ל"ד (1953) חקר הפילוסופיה הכללית תש"ס 2000
20 יוסף זינגר בוגר מחזור כ"ב (1941) חקר ההנדסה תש"ס 2000
21 אברהם בירן בוגר מחזור ח' (1926) חקר הארכיאולוגיה תשס"ב 2002
22 שולמית ויינשטוק-שחר בוגרת מחזור כ"ז (1946) חקר ההסטוריה הכללית תשס"ג 2003
23 יהודית הנדל בוגרת מחזור כ' (1939) ספרות-יוצרים תשס"ג 2003
24 מרים ארז (מרקל) בוגרת מחזור מ"ב (1961) מדעי המינהל-מינהל עסקים תשס"ה 2005
25 יחזקאל דרור (ארתור פרימן) בוגר מחזור כ"ז (1946) מינהל ומדיניות ציבורית תשס"ה 2005
26 בן-עמי שרפשטיין מורה חקר הפילוסופיה הכללית תשס"ה 2005
27 מרים בן-פרץ (רבין) מורה ובוגרת מחזור כ"ה (1944) חקר חינוך תשס"ו 2006
28 נגה אלון בוגר מחזור נ"ה (1974) מתמטיקה תשס"ח 2008
29 עמיחי מזר בוגר מחזור מ"א (1960) ארכיאולוגיה תשס"ט 2009
30 אהרון ידלין בוגר מחזור כ"ה (1944) מפעל חיים תש"ע 2010
31 ירדנה כהן בוגרת מחזור י’ (1929) מפעל חיים תש"ע 2010
32 יהושע קולודני בוגר מחזור ל"ו (1955) חקר כדור הארץ תש"ע 2010
33 רות גביזון בוגרת מחזור מ"ג (1962) משפטים תשע"א 2011
34 מיכאל שורץ בוגר מחזור כ"ח (1947) מחשבת ישראל תשע"א 2011
35 יואב בנימיני בוגר מחזור מ"ז (1966) חקר הכלכלה והסטטיסטיקה תשע"ב 2012
36 שלמה בנטין בוגר מחזור מ"ו (1965) חקר הפסיכולוגיה תשע"ב 2012
37 עזריה אלון בוגר מחזור י"ז (1936) מפעל חיים - טבע וסביבה תשע"ב 2012
38 יוחנן פרידמן בוגר מחזור ל"ה תשי"ד (1954) חקר המזרח הקרוב תשע"ו 2016
39 דורון אלמוג (אברוצקי) בוגר מחזור נ' תשכ"ט (1969) תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה תשע"ו 2016
40 רון בן ישי בוגר מחזור מ"ב (1961) תקשורת תשע"ח 2018
41 דבורה ברנשטיין בוגרת מחזור מ"ג (1962) חקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה תשע"ט 2019