בין בוגרי ביה"ס ארבעה רמטכ"לים: רא"ל יעקב דורי, רא"ל מרדכי מקלף, רא"ל חיים לסקוב ורא"ל אמנון ליפקין שחק.

 

בוגרים זוכי פרס ישראל

מאז החלו לחלק את פרס ישראל בשנת 1953, זכו בו 42 מנהלים, מורים ובוגרים של בית הספר הריאלי העברי בחיפה.

 

  שם מלא תיאור תחום שנה
1 ארתור בירם מייסד, מנהל ומורה חינוך תשי"ד 1954
2 בנימין שפירא בוגר מחזור י"ג (1932) מדעי הרפואה תשט"ו 1955
3 יחזקאל קויפמן מורה מדעי היהדות תשי"ח 1958
4 יהודה בורלא מורה ספרות יפה תשכ"א 1961
5 יוסף בנטואיץ מנהל ומורה חינוך תשכ"ב 1962
6 עקיבא ארנסט סימון מורה חינוך תשכ"ז 1967
7 דוד איילון (נישטדט) בוגר מחזור י"ג (1932) מדעי הרוח תשל"ב 1972
8 אריה דבורצקי בוגר מחזור י"ד (1933) מדעים מדויקים תשל"ג 1973
9 מאיר יעקב קיסטר מורה בלשנות ערבית ומזרחנות תשמ"א 1981
10 זאב וילנאי מורה הקניית ידיעת הארץ ואהבתה תשמ"ב 1982
11 רות ברנשטטר-עמירן בוגרת מחזור י"ד (1933) חקר ארץ ישראל תשמ"ב 1982
12 דוד ארליך (ארליק) בוגר מחזור ט' (1928) מדעי החיים תשנ"ב 1992
13 חוה לצרוס יפה בוגרת מחזור כ"ט (1948) ומורה חקר ההיסטוריה תשנ"ג 1993
14 יהושפט הרכבי בוגר מחזור כ' (1939) חקר מדע המדינה תשנ"ג 1993
15 מיכאל ברונו בוגר מחזור ל"א (1950) חקר הכלכלה תשנ"ד 1994
16 מיכאל רבין בוגר מחזור כ"ט (1948) חקר מדעי המחשב תשנ"ה 1995
17 אהוד מנור בוגר מחזור מ' (1959) הזמר העברי תשנ"ח 1998
18 בצלאל נרקיס מורה חקר תולדות האומנות תשנ"ט 1999
19 שאול שקד בוגר מחזור ל"ב (1951) חקר הבלשנות תש"ס 2000
20 ירמיהו יובל בוגר מחזור ל"ד (1953) חקר הפילוסופיה הכללית תש"ס 2000
21 יוסף זינגר בוגר מחזור כ"ב (1941) חקר ההנדסה תש"ס 2000
22 אברהם בירן בוגר מחזור ח' (1926) חקר הארכיאולוגיה תשס"ב 2002
23 שולמית ויינשטוק-שחר בוגרת מחזור כ"ז (1946) חקר ההיסטוריה הכללית תשס"ג 2003
24 יהודית הנדל בוגרת מחזור כ' (1939) ספרות - יוצרים תשס"ג 2003
25 מרים ארז (מרקל) בוגרת מחזור מ"ב (1961) מדעי המינהל - מינהל עסקים תשס"ה 2005
26 יחזקאל דרור (ארתור פרימן) בוגר מחזור כ"ז (1946) מינהל ומדיניות ציבורית תשס"ה 2005
27 בן-עמי שרפשטיין מורה חקר הפילוסופיה הכללית תשס"ה 2005
28 מרים בן-פרץ (רבין) בוגרת מחזור כ"ה (1944) ומורה חקר החינוך תשס"ו 2006
29 נגה אלון בוגר מחזור נ"ה (1974) מתמטיקה תשס"ח 2008
30 עמיחי מזר בוגר מחזור מ"א (1960) ארכיאולוגיה תשס"ט 2009
31 אהרון ידלין בוגר מחזור כ"ה (1944) מפעל חיים תש"ע 2010
32 ירדנה כהן בוגרת מחזור י’ (1929) מפעל חיים תש"ע 2010
33 יהושע קולודני בוגר מחזור ל"ו (1955) חקר כדור הארץ תש"ע 2010
34 רות גביזון בוגרת מחזור מ"ג (1962) משפטים תשע"א 2011
35 מיכאל שורץ בוגר מחזור כ"ח (1947) מחשבת ישראל תשע"א 2011
36 יואב בנימיני בוגר מחזור מ"ז (1966) חקר הכלכלה והסטטיסטיקה תשע"ב 2012
37 שלמה בנטין בוגר מחזור מ"ו (1965) חקר הפסיכולוגיה תשע"ב 2012
38 עזריה אלון בוגר מחזור י"ז (1936) מפעל חיים - טבע וסביבה תשע"ב 2012
39 יוחנן פרידמן בוגר מחזור ל"ה (1954) חקר המזרח הקרוב תשע"ו 2016
40 דורון אלמוג (אברוצקי) בוגר מחזור נ' (1969) תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה תשע"ו 2016
41 רון בן ישי בוגר מחזור מ"ב (1961) תקשורת תשע"ח 2018
42 דבורה ברנשטיין בוגרת מחזור מ"ג (1962) חקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה תשע"ט 2019