בין בוגרי ביה"ס ארבעה רמטכ"לים: רא"ל יעקב דורי, רא"ל מרדכי מקלף, רא"ל חיים לסקוב ורא"ל אמנון ליפקין שחק.

 

בוגרים זוכי פרס ישראל

מאז החלו לחלק את פרס ישראל בשנת 1953, זכו בו 45 מנהלים, מורים ובוגרים של בית הספר הריאלי העברי בחיפה.

 

  שם מלא תיאור תחום שנה
1 ארתור בירם מייסד, מנהל ומורה חינוך תשי"ד 1954
2 בנימין שפירא בוגר מחזור י"ג (1932) מדעי הרפואה תשט"ו 1955
3 יחזקאל קויפמן מורה מדעי היהדות תשי"ח 1958
4 יהודה בורלא מורה ספרות יפה תשכ"א 1961
5 יוסף בנטואיץ מנהל ומורה חינוך תשכ"ב 1962
6 עקיבא ארנסט סימון מורה חינוך תשכ"ז 1967
7 דוד איילון (נישטדט) בוגר מחזור י"ג (1932) מדעי הרוח תשל"ב 1972
8 אריה דבורצקי בוגר מחזור י"ד (1933) מדעים מדויקים תשל"ג 1973
9 גבריאל בר בוגר מחזור י"ז (1936) בלשנות ערבית תשל"ו 1976
10 מאיר יעקב קיסטר מורה בלשנות ערבית ומזרחנות תשמ"א 1981
11 זאב וילנאי מורה הקניית ידיעת הארץ ואהבתה תשמ"ב 1982
12 רות עמירן (ברנשטטר) בוגרת מחזור י"ד (1933) חקר ארץ ישראל תשמ"ב 1982
13 דוד ארליך (ארליק) בוגר מחזור ט' (1928) מדעי החיים תשנ"ב 1992
14 חוה לצרוס יפה בוגרת מחזור כ"ט (1948) ומורה חקר ההיסטוריה תשנ"ג 1993
15 יהושפט הרכבי בוגר מחזור כ' (1939) חקר מדע המדינה תשנ"ג 1993
16 מיכאל ברונו בוגר מחזור ל"א (1950) חקר הכלכלה תשנ"ד 1994
17 מיכאל רבין בוגר מחזור כ"ט (1948) חקר מדעי המחשב תשנ"ה 1995
18 אהוד מנור בוגר מחזור מ' (1959) הזמר העברי תשנ"ח 1998
19 בצלאל נרקיס מורה חקר תולדות האומנות תשנ"ט 1999
20 שאול שקד בוגר מחזור ל"ב (1951) חקר הבלשנות תש"ס 2000
21 ירמיהו יובל בוגר מחזור ל"ד (1953) חקר הפילוסופיה הכללית תש"ס 2000
22 יוסף זינגר בוגר מחזור כ"ב (1941) הנדסה וטכנולוגיה תש"ס 2000
23 אברהם בירן בוגר מחזור ח' (1926) ומורה חקר הארכיאולוגיה תשס"ב 2002
24 שולמית שחר (ויינשטוק) בוגרת מחזור כ"ז (1946) חקר ההיסטוריה הכללית תשס"ג 2003
25 יהודית הנדל בוגרת מחזור כ' (1939) ספרות - יוצרים תשס"ג 2003
26 מרים ארז (מרקל) בוגרת מחזור מ"ב (1961) מדעי המינהל - מינהל עסקים תשס"ה 2005
27 יחזקאל דרור (ארתור פרימן) בוגר מחזור כ"ז (1946) מינהל ומדיניות ציבורית תשס"ה 2005
28 בן-עמי שרפשטיין מורה חקר הפילוסופיה הכללית תשס"ה 2005
29 מרים בן-פרץ (רבין) בוגרת מחזור כ"ה (1944) ומורה חקר החינוך תשס"ו 2006
30 נוגה אלון בוגר מחזור נ"ה (1974) חקר המתמטיקה תשס"ח 2008
31 עמיחי מזר בוגר מחזור מ"א (1960) חקר הארכיאולוגיה תשס"ט 2009
32 אהרון ידלין בוגר מחזור כ"ה (1944) מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה תש"ע 2010
33 ירדנה כהן תלמידת מחזור י' (1929) מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה תש"ע 2010
34 יהושע קולודני בוגר מחזור ל"ו (1955) חקר כדור הארץ תש"ע 2010
35 רות גביזון בוגרת מחזור מ"ג (1962) משפטים תשע"א 2011
36 מיכאל שוורץ בוגר מחזור כ"ח (1947) מחשבת ישראל תשע"א 2011
37 יואב בנימיני בוגר מחזור מ"ז (1966) חקר הכלכלה והסטטיסטיקה תשע"ב 2012
38 שלמה בנטין בוגר מחזור מ"ו (1965) חקר הפסיכולוגיה תשע"ב 2012
39 עזריה אלון בוגר מחזור י"ז (1936) מפעל חיים - טבע וסביבה תשע"ב 2012
40 יוחנן פרידמן בוגר מחזור ל"ה (1954) חקר המזרח הקרוב תשע"ו 2016
41 דורון אלמוג (אברוצקי) בוגר מחזור נ' (1969) מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה תשע"ו 2016
42 רון בן-ישי בוגר מחזור מ"ב (1961) תקשורת תשע"ח 2018
43 דבורה ברנשטיין בוגרת מחזור מ"ג (1962) חקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה תשע"ט 2019
44 זמירה מברך (ניר) בוגרת מחזור מ"ד (1963) חקר החינוך תשפ"ג 2023
45 דב שוורץ בוגר מחזור ס' (1979) מחשבת ישראל, פילוסופיה וקבלה תשפ"ג 2023