303 הוא מספרם של חללי בית הספר, רובם המכריע נמנים על בוגריו.

 

בוגרים מקבלי עיטורים

70 מבוגרי בית הספר קיבלו עיטורים צבאיים, חמישה בוגרים קיבלו יותר מעיטור אחד.
ברשימה זו תוכלו למצוא את שמותיהם, את המחזור שבו סיימו, את העיטור שקיבלו ואת שנת האירוע שבגינו הוענק להם העיטור.

  שם מלא תיאור העיטור שנה
1 סגן-משנה מאיר זורע (זרודינסקי) מחזור כ"א - ת"ש 1940 עיטור Military Cross
מטעם הצבא הבריטי
1945
2 סגן-משנה זאב הולצמן מחזור מ' - תשי"ט 1959 צל"ש אלוף פיקוד הדרום 1960
3 סגן אמיר דרורי מחזור ל"ו - תשט"ו 1955 עיטור העוז 1960
4 סגן ד"ר יוחנן בן-בסט מחזור ל"ד - תשי"ג 1953 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1962
5 סרן יעקב אבן מחזור ל"ו - תשט"ו 1955 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1962
6 סגן-משנה שחר חייק מחזור מ"א - תש"ך 1960 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1962
7 סגן יורם (יורי) כהן מחזור ל"ח - תשי"ז 1957 עיטור המופת 1963
8 סגן יורם (יורי) כהן מחזור ל"ח - תשי"ז 1957 צל"ש הרמטכ"ל 1963
9 טוראי אמיר קנטר מחזור מ"ד - תשכ"ג 1963 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1964
10 רב-טוראי ישראל הוברמן מחזור מ"ו - תשכ"ה 1965 עיטור העוז 1967
11 רב-טוראי עמוס ווהל מחזור מ"ד - תשכ"ג 1963 עיטור המופת 1967
12 סגן ד"ר אוריאל קלינהויז מחזור ל"ג - תשי"ב 1952 עיטור המופת 1967
13 סגן מרדכי פרידמן ז"ל מחזור ל"ז - תשט"ז 1956 עיטור הגבורה 1967
14 סגן יצחק צורן (צפרמן) מחזור מ"ג - תשכ"ב 1962 עיטור המופת 1967
15 סגן משה טל (בלומנטל) ז"ל מחזור מ"ו - תשכ"ה 1965 עיטור הגבורה 1967
16 סגן עמרם מצנע מחזור מ"ד - תשכ"ג 1963 עיטור המופת 1967
17 רב-סרן אלכסנדר (אלכס) קרינסקי ז"ל מחזור ל"ט - תשי"ח 1958 עיטור המופת 1967
18 סרן אמנון ליפקין שחק מחזור מ"ג - תשכ"ב 1962 עיטור העוז 1968
19 סגן יובל יפעת (חכמי) מחזור מ"ו - תשכ"ה 1965 עיטור המופת 1968
20 סרן חיים בלפר מחזור נ"א - תש"ל 1970 צל"ש מפקד האוגדה 1973
21 סמ"ר אליהו חכם ז"ל מחזור נ"א - תש"ל 1970 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1973
22 רב-סרן משה (מיקי) שחר (סווט) מחזור מ"ח - תשכ"ז 1967 עיטור המופת 1973
23 סרן נפתלי מימון מחזור מ"ט - תשכ"ח 1968 עיטור המופת 1973
24 סרן יששכר (ישכה) חרמץ ז"ל מחזור מ"ט - תשכ"ח 1968 צל"ש מפקד האוגדה 1973
25 רב-סרן גבריאל (גבי) ורדי מחזור מ"ז - תשכ"ו 1966 צל"ש הרמטכ"ל 1973
26 סרן ארנון בן-עמי מחזור מ"ז - תשכ"ו 1966 צל"ש הרמטכ"ל 1973
27 סגן-אלוף יוסף (יוסי) בן-חנן מחזור מ"ד - תשכ"ג 1963 עיטור העוז 1973
28 סגן-אלוף אמנון ליפקין שחק מחזור מ"ג - תשכ"ב 1962 עיטור העוז 1973
29 סרן משה רז (רוזנצוויג) ז"ל מחזור נ' - תשכ"ט 1969 עיטור העוז 1973
30 סגן שמואל (מולי) דגני (פישלר) ז"ל מחזור נ' - תשכ"ט 1969 עיטור העוז 1973
31 סגן מרדכי (מוטי) רטר ז"ל מחזור נ"ב - תשל"א 1971 עיטור העוז 1973
32 סגן מיכאל (מייק) גולדמן ז"ל מחזור נ"א - תש"ל 1970 עיטור העוז 1973
33 סגן רון בן-ישי מחזור מ"ב - תשכ"א 1961 צל"ש הרמטכ"ל 1973
34 סגן-אלוף עמרם מצנע מחזור מ"ד - תשכ"ג 1963 צל"ש הרמטכ"ל 1973
35 סגן-משנה דינה בן-יהודה (זלץ) מחזור נ"ב - תשל"א 1971 צל"ש הרמטכ"ל 1973
36 סרן מירון אלתגר ז"ל מחזור נ"א - תש"ל 1970 צל"ש הרמטכ"ל 1973
37 סרן אורי מיכאל עקביה ז"ל מחזור נ' - תשכ"ט 1969 עיטור המופת 1973
38 רב-סרן עמיחי (עמי) בוכוול ז"ל מחזור מ"ה - תשכ"ד 1964 עיטור המופת 1973
39 סרן יהושע (שוקה) בר-און ז"ל מחזור מ"ח - תשכ"ז 1967 עיטור המופת 1973
40 סגן דגי מור (מררו) ז"ל מחזור נ"ב - תשל"א 1971 צל"ש הרמטכ"ל 1973
41 סגן-משנה יורם גור ז"ל מחזור נ"ג - תשל"ב 1972 צל"ש הרמטכ"ל 1973
42 סגן-משנה ישעיהו (ישי) בן-דב (גלבורט) ז"ל מחזור נ"ג - תשל"ב 1972 צל"ש הרמטכ"ל 1973
43 סגן-משנה ברוך (ברי) ליסיצקי ז"ל מחזור נ"ג - תשל"ב 1972 צל"ש הרמטכ"ל 1973
44 סגן-משנה נמרוד (נימי) גזית ז"ל מחזור נ"ג - תשל"ב 1972 צל"ש הרמטכ"ל 1973
45 סגן-אלוף יום טוב תמיר מחזור מ"ג - תשכ"ב 1962 עיטור המופת 1973
46 סגן-משנה שלמה (שלומי) ערמן ז"ל מחזור נ"ב - תשל"א 1971 עיטור הגבורה 1973
47 סגן משה צאיג ז"ל מחזור נ"ב - תשל"א 1971 צל"ש מפקד האוגדה 1973
48 סרן יורם (יורקה) אופיר ז"ל מחזור נ"א - תש"ל 1970 צל"ש הרמטכ"ל 1973
49 סרן רונאלד (רוני) גלבוע (מקלאוד) מחזור מ"ג - תשכ"ב 1962 צל"ש הרמטכ"ל 1973
50 סגן מרדכי (מוטי) רטר ז"ל מחזור נ"ב - תשל"א 1971 צל"ש הרמטכ"ל 1973
51 סרן יהושע רפפורט מחזור מ"ט - תשכ"ח 1968 עיטור המופת 1973
52 סרן עמי סדן מחזור נ"ו - תשל"ה 1975 צל"ש מפקד חיל האוויר 1982
53 סגן-אלוף עמיחי (עמי) אבן מחזור נ"ד - תשל"ג 1973 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1982
54 סמל-ראשון צביקה (צבי) ריטרבנד מחזור ס' - תשל"ט 1979 עיטור המופת 1982
55 סמל-ראשון אורי הוכשטטר מחזור ס' - תשל"ט 1979 צל"ש הרמטכ"ל 1982
56 סגן עידו שמיר מחזור נ"ז - תשל"ו 1976 צל"ש מפקד בסיס בחיל האוויר 1982
57 סגן-אלוף אסף אגמון (אייכהורן) מחזור מ"ז - תשכ"ו 1966 צל"ש מפקד חיל האוויר 1982
58 סגן-אלוף דורון מורג מחזור ס"ד - תשמ"ג 1983 צל"ש מפקד חיל האוויר 1987
59 אברהם רכטר מחזור מ"ט - תשכ"ח 1968 צל"ש מערכת הביטחון 1990
60 סגן ברי הכט מחזור ע"ד - תשנ"ג 1993 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1997
61 סגן-אלוף משה (צי'קו) תמיר מחזור ס"ג - תשמ"ב 1982 צל"ש אלוף פיקוד הצפון 1997
62 רב-סרן אריה (אריק) חן (אוחנה) מחזור ע"א - תש"ן 1990 צל"ש מפקד האוגדה 1999
63 סרן תומר ציטר מחזור ע"ו - תשנ"ו 1996 צל"ש אלוף פיקוד המרכז 2002
64 רב-סרן נמרוד אלוני מחזור ע"ב - תשנ"א 1991 צל"ש אלוף פיקוד המרכז 2002
65 סגן ברי הכט מחזור ע"ד - תשנ"ג 1993 צל"ש ראש אמ"ן 2004
66 סגן אלעד יעקובסון מחזור ע"ט - תשנ"ח 1998 צל"ש מפקד האוגדה 2005
67 סגן שלומי כהן מחזור פ"ד - תשס"ג 2003 צל"ש אלוף פיקוד המרכז 2006
68 סרן עידן מורג מחזור ע"ט - תשנ"ח 1998 עיטור המופת 2006
69 סרן ד"ר תמיר מחזור ע"ד - תשנ"ג 1993 עיטור המופת 2006
70 רב-סרן חירם ברק מחזור ע"ח - תשנ"ז 1997 צל"ש מפקד האוגדה 2006
71 סמל רעי ירדן מחזור פ"ה - תשס"ד 2004 צל"ש מפקד החטיבה 2006
72 סגן שלמה קדוש מחזור צ"א - תש"ע 2010 צל"ש מפקד האוגדה 2014
73 סגן שקד קידר מחזור צ"א - תש"ע 2010 צל"ש אלוף פיקוד הדרום 2014
74 סרן איתמר מיכאלי מחזור פ"ז - תשס"ו 2006 צל"ש מפקד החטיבה 2014
75 סגן-אלוף מ' מחזור ע"ח - תשנ"ז 1997 צל"ש הרמטכ"ל 2019