גם עזר וייצמן, נשיא המדינה לשעבר, נמנה עם בוגרי בית הספר.
 

 

כללי

"בוגר ריאלי" אינו עוד ציון דרך בקורות החיים; הוא מבטא שייכות למשפחה חוצת דורות, שבליבה חינוך איכותי וחברות לחיים.

הבוגרים שלנו הם מאבני היסוד עליהן ניצב בית הספר, משאב אנושי חשוב ביותר ומודל לחיקוי עבור תלמידינו. מאות מבין 22,000 בוגרינו מצויים בעמדות מפתח בחברה הישראלית  בתחומי המדע, התעשייה, האמנות, הביטחון, האקדמיה ועוד. בוגרים רבים פועלים במסגרות שונות למען בית הספר והקהילה, במגוון פרויקטים, במעשה או בתרומה; מאות מגיעים לכאן במהלך שנת הלימודים, נפגשים עם תלמידי בית הספר וחולקים איתם ידע וניסיון חיים; נציגי בוגרים פעילים בוועד המנהל ובחבר הנאמנים של בית הספר. כ-20% ממורינו הם בוגרי ריאלי אשר בחרו "לחזור הביתה" לעבודה חינוכית משמעותית. מאות רבות מבין 4,000 תלמידינו הם דור שני, שלישי ואף רביעי לבוגרי ביה"ס.

בשנת 2013 נציין בבית הספר 100 שנים להיווסדו. לקראת מועד זה, אנו עושים מאמץ מיוחד לגבש קהילה ערכית, מקושרת ופעילה של בוגרי ריאלי. שיתוף פעולה בין משפחת בית הספר לבוגרים, ובין הבוגרים לבין עצמם, הוא המפתח להמשך מימוש חזון בית הספר: "להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם, מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית".

לעיון בספר המאה שלנו.