חבר הנאמנים והועד המנהל

הועד המנהל:

יו"ר - מר איתן אדרס (בוגר מחזור מ"ט 1968)

פרופ' אבי ברמן (הטכניון, בוגר מחזור מ"א 1960)

גב' דניאלה דורון (בוגרת מחזור מ"ז 1966)

פרופ' משה פליגלמן (בוגר מחזור נ"א 1970)

ד"ר עמיקם דברת (בוגר מחזור מ"ו 1965)

גב' נעמי סרוקה (בוגרת מחזור כ"ט 1948)

ד"ר צבי בן ישי

גב' מיכל של, יו"ר ועד ההורים

ד"ר שלמה מרקל (בוגר מחזור נ"א 1970)

 

חבר הנאמנים:

יו"ר - מר מוקי גרידינגר (נציג ציבור, בוגר מחזור נ"א 1970)

מר רון כתרי, המנהל הכללי של ביה"ס (בוגר מחזור נ' 1969)

מר פיני פז, יו"ר הוועד המנהל (בוגר מחזור נ"ב 1971)

נציגי ציבור

מר איתן אדרס (בוגר מחזור מ"ט 1968)

פרופ' אריאל אורדע

מר סאלח אלשייך (בוגר מחזור מ"ג 1962)

פרופ' מרים ארז (בוגרת מחזור מ"ב 1961)

ד"ר יגאל אריאלי (בוגר מחזור נ"ב 1971)

גב' נגה בוטנסקי (בר רב האי) (בוגרת מחזור נ"ב 1971)

פרופ' מרים בן פרץ (רבין) (בוגרת מחזור כ"ה 1944)

ד"ר צבי בן ישי

פרופ' יואב גלבר

ד"ר עמיקם דברת (בוגר מחזור מ"ו 1965)

עו"ד צבי חוברס (בוגר מחזור נ"ג 1972)

גב' דניאלה דורון (בוגרת מחזור מ"ז 1966)

שי כהן (בוגר מחזור )

עו"ד אילנה לוין

פרופ' אבינועם ניר

גב' נעמי סרוקה (בוגרת מחזור כ"ט 1948)

עו"ד יעקב עציוני (בוגר מחזור מ"ד 1963)

מר פיני פז (בוגר מחזור נ"ב 1971)

עו"ד שי פינקלשטיין (בוגר מחזור ס"ג 1982)

פרופ' משה פליגלמן (בוגר מחזור נ"א 1970)

ד"ר מיכאל קליסמן (בוגר מחזור מ"ד 1963)

רו"ח ארנון רצ'קובסקי

נציגי מורים

גב' רחל גלילי

גב' סוניה חיון

גב' אופירה מנו-מאיר

מר שי רביב

נציגי הורים

מר משה גולדבוים

מר אלן וינשטיין

גב' מיכל של, יו"ר ועד ההורים

מר צביקה גוטמכר

נציגי בוגרים

עו"ד יגאל זאבי (בוגר מחזור ס' 1979)

ד"ר שלמה מרקל (בוגר מחזור נ"א 1970)

ד"ר זאב סוניס (בוגר מחזור נ"ב 1971)

גב' אורלי פלג מזרחי (בוגרת מחזור ס"ה 1984)

נציגי גופים אחרים

גב' מימי וקסלר (משרד החינוך)

פרופ' אבי ברמן (הטכניון, בוגר מחזור מ"א 1960)

אל"מ אמיר ברעם (בוגר מחזור ס"ט 1988)מר ברוך מרזן (אוניברסיטת חיפה)

מר דורון סקל(עיריית חיפה)